Juliusz Słowacki   podobno w tym dworku urodził się nasz patron
Juliusz Słowacki urodził się 4. IX. 1809 r. w Krzemieńcu na Wołyniu, zmarł 3. IV. 1849 r. w Paryżu.

portret matki J. Słowackiego  portret ojca J.Słowackiego
Był synem Euzebiusza i Salomei z Januszewskich. 

 rysunek małego Julka   Liceum Krzemienieckie 
Dzieciństwo spędził w Krzemieńcui Wilnie, wychowując się w środowisku tamtejszej elity intelektualnej. Ukończył studia na Wydziale Nauk Moralnych i Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. W 1829 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie nawiązał znajomości z literackim środowiskiem i pracował jako aplikant w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. 

fragment rękopisu J. Słowackiego Poezje młodzieńcze- sonety, liryka nastrojowa, orientalne i historyczne powieści poetyczne - wskazują na romantyczną od samego początku postawę autora oraz na niepospolite opanowanie języka poetyckiego.W tym czasie powstały też m. in. dramaty: Mindowe i Maria Stuart.W 1831 r. poeta wyjechał do Drezna, stamtąd jako kurier dyplomatyczny udał się przez Paryż do Londynu, a następnie powrócił do Paryża i tam pozostał. W 1832 r. wydał dwa tomiki Poezji, a 29. XII wyjechał z Paryża do Genewy.Napisał tam Kordiana, Balladynę, dramat prozą Horsztyński oraz sielankę opisową W Szwajcarii. 

trasa podróży na Wschód W 1836 r. wyjechał do Włoch, gdzie zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Krasińskim.
Stamtąd wybrał się w podróż na Wschód (przez Grecję, Egipt i Palestynę do Libanu).
Później powrócił do Włoch i osiadł we Florencji.W 1839 r. powrócił do Paryża, gdzie mieszkał do końca swego życia.
Pomnik na cmentarzu Montmartre w Paryżu Ciało Słowackiego pochowano 5.IV.1849 r. na cmentarzu Montmartre w Paryżu, a później sprowadzono je do Polski i 28.VI.1927 r. złożono w krypcie na Wawelu.Dopiero w kilkadziesiąt lat po śmierci został on uznany za jednego z wieszczów narodowych i czołowego twórcę dramatu narodowego.

 

 

Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.sp65lodz.pl/o-patronie/