Rada Pedagogiczna naszej szkoły

Dyrekcja:

Iwona Kupczyk-Dzierbicka, Dorota Poborca

Edukacja wczesnoszkolna:

Katarzyna Wawrzyniak

Ewa Zielińska

Danuta Pawęta

Elżbieta Pilarczyk

Iwona Kołodziejczyk

Barbara Podstolska

Język polski

Ewa Czapelska

Anna Grochowska

Mariola Wasilewska

Anna Szych

Ewa Konopińska

Język angielski

Anna Ksi±żek

Monika Gajda

Natalia Ryplewska

Agnieszka Turalska

 Język francuski

Justyna Jedlina

Historia i społeczeństwo

Irena Matu¶kiewicz

Jarosław Ciok

Przyroda, biologia

Dorota Poborca

Regina Bednarczyk

Agnieszka Topolska

Matematyka

Maria Szczepaniak

Małgorzata Zakrzewska

Joanna Tokarska

Tomasz Stańczyk

Fizyka

Joanna Tokarska

Chemia

Barbara Włodarczyk

Geografia

Regina Bednarczyk

Muzyka

Justyna Bujała

Plastyka

Hanna Szenknecht

Justyna Bujała

 Zajęcia komputerowe

Izabela Dubaniewicz

Iwona Kupczyk-Dzierbicka

Zajęcia techniczne

Iwona Kowalicka

 Wychowanie fizyczne

Adam Badowski

Magdalena Matusiak

Maja Lejman

Marcin Poliński

Religia

s. Elżbieta B±kowicz

ks. Tomasz Sowik

Ewa Jura¶

WDŻ

Regina Bednarczyk

Doradztwo zawodowe

Regina Bednarczyk

Edukacja do bezpieczeństwa

Barbara Mamełka

Nauczyciele wspieraj±cy

Magdalena Surdykowska

Jacek Grochowski

Pedagog szkolny

Małgorzata Jonkisz

Pedagog specjalny

Monika Gonera - Ciok

 Logopeda

Renata Kołodziejczyk 

Biblioteka

Beata Styrzyńska

Wychowawcy ¶wietlicy

Małgorzata Gajda

Anna Zara¶ 

Dorota Pakuła - Go¶

Damian Wypiorczyk

 

 

             

Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.sp65lodz.pl/nauczyciele/