baner projektu

Miasto Łódź/Szkoła Podstawowa nr 65 im. J. Słowackiego w Łodzi realizuje projekt pn. „MODA NA SUKCES CZYLI AKADEMIA OTWARTEGO UMYSŁU", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, na podstawie umowy o dofinansowanie RPLD.11.01.02-10-0077/18-00. Projekt realizowany jest do 31.12.2020.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i uniwersalnych u 200 uczniów i uczennic oraz wyrównanie deficytów u 82 uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowane w projekcie działania skierowane do uczniów i uczennic Szkoły obejmują organizację dodatkowych zajęć, w tym: zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć z zakresu indywidualizacji. Wykaz planowanych do realizacji zajęć dla uczniów oraz zasady uczestnictwa określa Regulamin projektu.

1 Regulamin projektu

2. Formularz zgłoszeniowy 

3. Formularz zgłoszeniowy _2 zaj. dydaktyczno-wyrównawcze.

4. Deklaracja udziału w projekcie

Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.sp65lodz.pl/moda-na-sukces/