Bezpieczeństwo w Internecie            

Zajęcia dodatkowe

Ogólne warunki ubezpieczenia

Szkolny zestaw programów nauczania i wykaz podręczników

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników

Statut szkoły

 

linia2

Terminarz spotkań z rodzicami 

w roku szkolnym 2018/2019

5 września 2018 r. - klasy pierwsze - zebrania

12 września 2018 r. - klasy II - VIII zebrania 

14 listopada 2018 r. - konsultacje

12 grudnia 2018 r. - zebrania i konsultacje

30 stycznia 2019 r . 2018 r. - zebrania

3 kwietnia 2019 r. -  konsultacje

15 maja 2019 r. - zebrania i konsultacje

 linia2

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 23  - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

11  - 23 lutego 2019 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

 18 - 23 kwietnia 2019 r. 

Zakończenie zajęć dydaktycznych

21 czerwca 2019 r.

linia2

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

12 października  - (ślubowanie klas I, dyżur świetlicy)

2 listopada 2018 r.

21 grudnia 2018 r. - (wigilie klasowe)

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. - egzamin ośmioklasisty

2 maja 2019 r. 

linia2 

Bezpieczny internet

10 porad dla rodziców
Stop cyberprzemocy
Informator dla rodziów

Jeśli Państwa dziecko potrzebuje pomocy: http://www.helpline.org.pl  lub bezpłatny telefon: 0 800 100 100

Jeśli natknęliście się w sieci na nielegalne treści (pornografia dziecięca, rasizm, ksenofobia) – reagujcie!
Zgłoście to w Dyżurnecie: http://www.dyzurnet.pllinia2

 

 

Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.sp65lodz.pl/dla-rodzicow/